Цени

 

ЦЕНИМ КЛИЕНТИТЕ СИ !

Конкурентите ни завиждат за … цените

Цените ни са публикувани на видно място, по ясен, изчерпателен и разбираем начин и не се влияят от климатичните промени.

Държим да точността, поетите ангажименти, прозрачността. Заплащате за услугата след свършената работа. Не взимаме абсолютно никакви авансови плащания и т.н. Клиентите ни от провинцията могат да заплатят услугата с наложен платеж при получаване на готовите документи без да е необходимо да идват до София. Стремим се да представим нужната за Вас информация в изчерпателен вид с необходимите разяснения, за да добиете максимална представа и да направите точна и ясна калкулация за съпътстващите разходите.

Каква е реалността:

Каквато и информация да се помества в сайтове, тя е по-скоро за „пълнеж”.

Свободният пазар предоставя многобройни възможности. А изборът се основава на няколко основни компонента – качество, цена, срок.

Сред многобройните агенции за преводи в България, има големи различия между качеството, цената и срокът. Нашата цел е да спечелим Вашето доверие. Известно ни е, че доверието се печели трудно, но ние ежедневно се стремим да допринесем за този процес. Обикновено до попадането на „подходящата фирма”, клиентът преминава през няколко такива. Това е в реда на нещата, когато остават съмнения за способността, ощетяването и неспазените обещания.

Масовата практика сред фирмите предлагащи „услугата превод” при редките езици, а и не само, е да се ползват едни и същи преводачи. При това положение, големите разлики в цените се дължат на ценовата политика на отделните фирми. В повечето случаи, високата цена не е плод на някакъв изключителен превод, а е чисто спекулативна. Не е редно, един и същ преводач, да превежда едно и също нещо, при един и същ хонорар в две различни фирми, а разликата понякога да надхвърля 100 %.

Цени писмени преводи
.
.
.
.
Език Типови Стандартни Профилирани Специализирани
Свидетелство за Съдимост, Общински удостоверения (Акт за раждане ; Брак ; Сем. Положение ; Идентичност на имена ; Постоянен адрес и др.) Дипломи, Академични справки, Служебни бележки, Удостоверения от Агенция по вписванията, Пълномощни, Сертификати, Декларации, финансови отчети и др. Юридически, Икономически, финансови : (Съдебни решения; Нотариални актове; Учредителни актове, Искови молби и др.) Епикризи, Технически преводи
Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски 8 10 11 14
Гръцки, Украински, Румънски, Молдовски, Сръбски, Хърватски, Босненски, Македонска езикова норма,  Полски, Чешки, Словашки, Португалски, Турски 12 13 14 18
Нидерландски, Словенски, Албански, Каталунски 14 15 16 20
Унгарски, Датски, Шведски, Норвежки, Естонски, 17 18 20 22
Арабски, Литовски, Латвийски, Арменски, Грузински, Иврит 25 25 27 30
Фински, Китайски, Японски, Азербайджански, Виетнамски, Корейски, Хинди,

Персийски, Киргизки, Урду, Фарси

35 35 40 По договаряне

 

Цени устни преводи

 

Език Консекутивен Симултанен
Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски 50 лв. По договаряне
Гръцки, Украински, Румънски, Молдовски, Сръбски, Хърватски, Босненски, Македонска езикова норма,  Полски, Чешки, Словашки, Португалски, Турски 60 лв.
Цени за превод и легализация

Izsdfsdf.

Избери вид документ:

  1. Общински документи
  2. Образователни документи
  3. Съдебни документи
  4. Фирмени документи
  5. Документи от МВР
  6. Документи от Министерство на Отбраната
  7. Документи от НАП / НОИ
  8. Чуждестранни документи с / без Апостил

.

Легализация на български документи за

А) Превод и легализация на български документи предназначени за държави с които България има договор на правна помощ (не се изисква Апостил)

Б) Превод и легализация на документи предназначени за държави с които България няма договор на правна помощ (изисква Апостил)

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни
 

Общински документи

 

 

Без Апостил

 

С Апостил

Без Апостил С Апостил Без Апостил С Апостил
Удостоверение за раждане 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за граждански брак 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за семейно положение 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за постоянен адрес 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за настоящ адрес 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за промени на постоянен адрес 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Удостоверение за наследници 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня
Смъртен акт 33 48 4 40,50 63 2 58 88 За деня

 

*Посочените цени се отнасят за цялостната услуга (превод на документ от I-ва езикова група и легализация с Апостил)

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни
Образователни документи
Диплома за средно образование

 

70 9 78 6 100 3
Диплома за висше образование

 

60 9 68 6 90 3
Приложение на диплома за висше образование (бакалавър) 75 9 83 6 105 3
Приложение на диплома за висше образование (магистър) 70 9 78 6 100 3
Академична справка (*на база 2-2,5 стр. преводачески стандарт) 70 9 78 6 100 3
Диплома за висше образование (*издадена преди 1989) 60 9 68 6 90 3
Приложение на диплома за висше образование (*издадена преди 1989) 70 9 78 6 100 3
Уверение 60 9 68 6 90 3
Удостоверение за завършен клас 65 9 73 6 95 3
Удостоверение за преместване 60 9 68 6 90 3
Свидетелство за основно образование 60 9 68 6 90 3

 

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни За деня
Съдебни документи
 

Свидетелство за съдимост

 

 

43 7 51 5 63 3 95
33 без Апостил 4 без Апостил 41 без Апостил 2 без Апостил 57 без Апостил за деня

 

Декларация за пътуване на непълнолетен гражданин 43 7 51 5 63 3 95
33 без Апостил 4 без Апостил 41 без Апостил 2 без Апостил 57 без Апостил за деня

 

Пълномощно 43

 

7 51 5 63 3 95
33 без Апостил 4 без Апостил 41 без Апостил 2 без Апостил 57 без Апостил за деня

 

*Посочените цени се отнасят за цялостната услуга (превод на 1 страница на документ от I-ва езикова група и легализация с или без Апостил). Ако желаете да заявите превод и легализация в рамките на работния ден, документът трябва да бъде на разположение до 9:15 ч. или с предварителна заявка.

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни За 24 часа
Съдебни документи
 

Решение

(за фирма)

 

 

35 7 42,50 5 55 3 83
25 без Апостил 4 без Апостил 32,50 без Апостил 2 без Апостил 45 без Апостил 1

 

 

Решение

(за развод)

35 7 42,50 5 55 3 83
33 без Апостил 4 без Апостил 41 без Апостил 2 без Апостил 57 без Апостил 1

 

Свидетелство за професионална квалификация 43

 

7 51 5 63 3 83
33 без Апостил 4 без Апостил 41 без Апостил 2 без Апостил 57 без Апостил 1
Служебна бележка / Декларация

 

35 7 42,50 5 55 3 83
25 без Апостил 4 без Апостил 32,50 без Апостил 2 без Апостил 45 без Апостил 1

 

 

 

Нотариален акт

 

 

35 7 42,50 5 55 3 83
25 без Апостил 4 без Апостил 32,50 без Апостил 2 без Апостил 45 без Апостил 1

 

 

* Посочените цени са единствено за легализация. Преводът се начислява отделно в зависимост от броя страници преводачески стандарт, езикова група и срокът за изпълнение.

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни
Фирмени документи

(издадени от Агенция по вписвания)

 

Удостоверение за актуално състояние

40 4 55 2 75 1
25 без Апостил 4 без Апостил 32,50 без Апостил 2 без Апостил 45 без Апостил 1

 

 

 

Удостоверение за липса на несъстоятелност / ликвидация

 

 

40 4 55 2 75 1
25 без Апостил 4 без Апостил 32,50 без Апостил 2 без Апостил 45 без Апостил 1

 

 

* Посочените цени са единствено за легализация. Преводът се начислява отделно в зависимост от броят страници преводачески стандарт, езиковата група и срокът за изпълнение.

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни

Документи от МВР

 

 

Без Апостил

 

С Апостил

Без Апостил С Апостил Без Апостил С Апостил
Удостоверение от КАТ за  издадена книжка и наличие/липса на наложени наказания за ПТП и употреба на алкохол 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за върнати номера 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за пребиваване на чуждестранен гражданин 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня

*Посочените цени се отнасят за цялостната услуга (превод на 1 страница на документ от I-ва езикова група и легализация с или без Апостил).

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни

Документи от Министерство на Отбраната

 

 

Без Апостил

 

С Апостил

Без Апостил С Апостил Без Апостил С Апостил
Всички видове документи 25 40 4 32,50 55 2 45 75 За деня

* Посочените цени са единствено за легализация. Преводът се начислява отделно в зависимост от броят страници преводачески стандарт, езиковата група и срокът за изпълнение.

 

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни

Документи от НАП / НОИ

 

 

Без Апостил

 

С Апостил

Без Апостил С Апостил Без Апостил С Апостил
Удостоверение за наличие или липса на задължение 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за декларирани данни 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за регистрация по ДДС 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за получавани суми от пенсии и добавки за посочен период 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня
Удостоверение за получаване на пенсия по съответен член 35 50 4 42,50 65 2 60 90 За деня

*Посочените цени се отнасят за цялостната услуга (превод на 1 страница на документ от I-ва езикова група и легализация с или без Апостил). Ако желаете да заявите превод и легализация в рамките на работния ден, документите трябва да бъдат на разположение до 9:15 ч. или с предварителна заявка.

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

А) Превод и легализация на чуждестранни документи от държави с които България има договор за правна помощ и които са подписали Хагската Конвенция (не изисква се Апостил)

Б) Превод и легализация на чуждестранни документи от държави подписали Хагската Конвенция (изисква се Апостил)

В) Превод и легализация на чуждестранни документи от държави с които България няма договор за правна помощ и които не са подписали Хагската Конвенция (изисква се заверка от Министерство на външните работи на държавата издател + заверка на Дипломатическо или Консулско представителство на Р. България в тази държава или най-близката съседна)

Вид документ Обикновена поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Бърза поръчка

Цена лв.

Срок работни дни Експресна поръчка Срок работни дни
Чуждестранни документи с

/без Апостил

25 4 32,50 2 45 За деня

* Посочените цени се отнасят единствено за легализация. Преводът се начислява отделно в зависимост от броят страници преводачески стандарт, езиковата група и срокът за изпълнение.

* За превод е необходимо допълнително 1 час. Моля имайте предвид, че работното време на Дирекция „Консулски отношения“, която извършва легализацията е от 10 до 15 ч., като бързи и експресни документи се приемат до 12:00 ч.