Легализация

 

Ако Ви се налага да легализирате документ от/за чужбина, първо обърнете внимание на някои специфични изисквания, както и дали тя наистина Ви е необходима. Уверете се, че съответният документ отговаря на изискванията за легализация.

Легализацията е необходима при представяне на официални документи пред институции в страната и чужбина. Изисква се за удостоверяване на статуса на физическо или юридическо лице, неговото гражданско състояние, придобито образование, наличие на чисто съдебно минало, при предоставяне на пълномощия и други.

Легализацията се извършва единствено върху оригинални документи, отговарящи на изискванията за заверка и преведени от заклет преводач към лицензирана агенция за превод и легализация, разполагаща с валиден сключен договор, за извършване на официални преводи с Дирекция „Консулски Отношения“ към МВнР. Легализацията представлява заверка на подписа на преводача и/или полагане на Апостил.

Легализацията на документи от чужбина се извършва чрез удостоверяване на подписа на преводача с поставяне на печат/стикер от Министерство на външните работи.

При легализация на български документи, предназначени за чужбина, легализацията се състои от една или две заверки, в зависимост за коя държава ще послужи. Заверката включва задължително, удостоверяване на подписа на преводача и евентуално поставянето на Апостил (в случаите когато документът е предназначен за държави с които Р. България, няма сключен договор за правна помощ).