Преводи

Писмени преводи

 

Агенцията за превод и легализация „Ивора“, има валиден сключен договор с Дирекция „Консулски Отношения“ към МВнР за извършване на официални преводи и легализации.

Агенцията е сертифицирана по Системата за управление на качеството EN 15038:2006.

Всички преводачи, са опитни професионалисти с дългогодишен стаж, заклети преводачи към МВнР и подписали декларация за конфиденциалност. Извършваме всякакъв вид специализирани преводи. Изпълняваме експресни поръчки. Имаме дългогодишен опит при организирането и изпълнението в срок на големи проекти. Разполагаме с необходимия ресурс за изпълнението на голям обем от над 100 страници дневно.

Устни преводи

 

  • Консекутивен превод:

Представлява превод с изчакване, като ораторът и преводачът се редуват последователно. Използва се предимно при бизнес срещи, приеми, пресконференции, заверка на документи при нотариус и др.

  • Симултанен превод:

Извършва се в звукоизолирана кабина, обикновено от двама преводачи и изисква използването на специализирана техника. Използва се предимно при официални събития, като конференции, симпозиуми, работни срещи, презентации, аудио-визуални предавания на живо и др.

Извършва се от високо квалифицирани преводачи. Преводачът, следва изказването на оратора и го превежда почти едновременно.